Gallery > INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (ILP) KUALA LUMPUR
Sesi Taklimat ,Latihan Dan Demonstrasi Alat Bantuan Mengajar Bagi Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Menggunakan Mesin Kimpalan MIGATRONIC Yang Berteknologi Tinggi Dan Terkini Buatan Denmark di Institut Latihan Perindutrian Kuala Lumpur.

Back